<rp id="3ihrs"></rp>

   公司新聞
    

   12歲以下年齡組樂隊的編制

   已有 5654 人瀏覽
    
     在歐美,12歲以下年齡的行進樂隊主要目的是寓教于樂,讓孩子們在最簡單的演奏和行進組合中,逐步培養孩子們的興趣和能力,很少有比較正式的比賽。世界行進管樂隊聯合會(WAMSB)比賽中的12歲以下組別(不超過12歲的隊員不低于95﹪的比例),也不參加錦標賽級別的比賽。
   但在亞洲,尤其是在日本國家,小學組的比賽非常正式,樂隊編制和中學生樂隊沒有區別,每年的全國小學組的行進管樂隊比賽競爭也非常激烈。
   根據國內教育體制和理念的特點,小學生行進管樂隊的比賽已經在一些大城市開始了。
   根據小學生的身體特點,我們不建議使用完全同中學生一樣的樂隊編制,主要體現在大號的使用上,12歲以下的孩子不宜使用行進大號,如果樂隊有大號應讓大號與定位打擊樂或鍵盤樂器一起定位演奏,而不是行進演奏。也就是說:大號編制在行進管樂編制之外。12歲以下年齡組樂隊可參考以下編制表:
   混合樂隊樂隊:
   (Ⅰ)32人:(40-44)
   BBBB    TTTT    HHHH    SSSS
   CCCC    CCCC    FFFF    EEEE
   (Ⅱ)36人:(44-48)
   BBBB    TTTT    HHHH     SSSS
   CCCC    CCCC    FFFF    SSSS
   EEEE
   (Ⅲ)40人:(48-52)
   TTTT    TTTT    BBBB    EEEE
   HHHH   FFFF    CCCC    CCCC
   SSSS    SSBB
   (Ⅳ)48人:(56-60)
   TTTT    TTTT    BBBB    BBBB
   HHHH    FFFF    FFFF    CCCC
   CCCC    SSSS    SSSS    EEEE   
    
   (Ⅴ) 60-64人:(69-72)
   TTTT   TTTT    TTTT    TTTT
   BBBB BBBB    HHHH HHHH   
   FFFF    FFFF    CCCC CCCC   
   SSSS SSSS    EEEE    XXXX
   銅管樂隊或鼓樂隊(升級后):
   (Ⅰ)32人
   TTTT    TTTT    TTTT    HHHH
   HHHH    BBBB    BBEE    EEEE
   (Ⅱ)40人
   TTTT    TTTT    TTTT    TTTT
   HHHH    HHHH    BBBB    BBBB
   EEEE    EEEE
   (Ⅲ)48人
   TTTT    TTTT    TTTT    TTTT
   TTTT    HHHH    HHHH    HHHH
   BBBB    BBBB    EEEE    EEEE  
   (Ⅳ)64人
   TTTT    TTTT    TTTT    TTTT
   TTTT    TTTT    HHHH    HHHH   
   HHHH    HHHH    BBBB    BBBB   
   BBBB    EEEE    EEEE    EEEE